แจ้งถอน
ชื่อ สถานะ ธนาคาร เงิน
{{dataWithdraw.CustomerName}} {{dataWithdraw.CreditActionStatus }} {{dataWithdraw.Bank_NameT}} {{dataWithdraw.Money_Action}}